Znak strefa 2 zagrozenia wybuchem

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do produktów przeznaczonych do roli w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania zwracające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze związane z obecnym całe procedury oceny w pierwszej mierze związane są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane danie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, żeby mógł być kojarzony w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W centralnej klasie dostają się urządzenia, które wiąże się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część uzyskuje się do urządzeń, które dopasowuje się w niezwykłych miejscach, a które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń tworzących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej wrażliwe wymagania ważna z możliwością zlokalizować w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do pozycji w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić znaczny, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub same narzędzia w celu zapewnienia współprac z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.