Przeplyw towarow w unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty przyjęte do zysku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to niepowtarzalne z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Gospodarki w istocie zasadniczych wymagań dla urządzeń i układów ochronnych przeznaczonych do użytku w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz materiałów oraz reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w styl szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, które musi robić towar w relacji od miejsca w którym będzie on używany. Należy ale pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi i spełniać wytyczne wychodzące z drugich ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim wprowadzana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich mówienia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić niezwłocznie zwolniony z sektorze. Daje to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na danym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z poradą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.