Prowadzenie ewidencji faktur

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia elektronicznego w perspektywy kasy finansowej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie zajmował się wszystkich przedsiębiorców wykonywających kampanię finansową i wydających swoje delikatna oraz pomoce podmiotom bez zarejestrowanej działalności gospodarczej również dla rolników ryczałtowych. Zmiany w kwotach fiskalnych realizowane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym zrezygnowanie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te dotyczyły głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem wykonywanej pracy tak, by zmieścić się w zasięgu dwudziestu tysięcy obrotu, w sukcesie jakiego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji szczęść oraz usług za pomocą kasy posnet oraz wydawania za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej pozwalały się tego gatunku przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki robione na miejscach placówek oświatowych i poprzez te placówki zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów z wszystkich podmiotów gospodarczych świadczących usługi na myśl konsumentów bez zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz dla rolników ryczałtowych będzie oczywistym krokiem w kierunku zwiększenia transparentności i konkurencyjności na rynku i i zapewnienia wydajniejszego i łatwiejszego realizowania swoich praw przed sądem konsumenckim. Razem z artykułem czwartym rozporządzenia o jakim mowa, placówki prowadzące usługi na pracę wymiany opon, pytań i przeglądów technicznych i doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do szybkiej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W następnych przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym mają czas wynoszący równe dwa miesiące od momentu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy dobrych na zainstalowanie kasy fiskalnej.