Odpylacze akustyczne i ultra akustyczne

Systemy odpylania mają zastosowanie praktycznie wszędzie tam, gdzie jest zanieczyszczenie stanowisk pracy suchymi pyłami o bardzo drobnych cząstkach. Odpylanie technologiczne tego rodzaju jest brane przede każdym w sferze energetycznej, ceramicznej, spawalniczej, metalowej, drzewnej, farmaceutycznej oraz spożywczej. Najczęściej stosowanym do odpylania narzędziem jest właśnie zwany odpylacz kasetowy (cartridge dust collector).

Jednym z podstawowych problemów, które można wpaść w interesach przemysłowych jest zapylenie występujące w sezonie wszystkiego typie procesów produkcyjnych. Zapylenie to wynika przede ludziom w produktu obróbki różnego sposobu produktów albo podczas przesypywania lub przenoszenia materiałów sypkich. Niestety powstające pyły posiadają wybitnie zgubny nacisk na zdrowie człowieka. Im niższe pyły, tym znakomitsza ich szkodliwość. Co znacznie, niektóre pyłki mają służenie toksyczne, i nawet rakotwórcze. Nie od dzisiaj wiadomo, że ważne zapylenie pomieszczenia pracowniczego może istnieć motywacją zarówno dolegliwości zdrowotnych jak również chorób zawodowych. Tylko z obecnego względu, tak istotne jest odpylanie powietrza.

Aby systemy odpylania były dobre, należy stosować miejscowe odciągi. Proszą one przede każdym w struktur ramion samonośnych, ssaw lub domowego rodzaju okapów, które znalezione są blisko źródła emisji zanieczyszczeń.

Na bieżąco należy zapewnić usuwanie wszelkiego rodzaju skupisk nagromadzonego pyłu. Takie postępowanie pomaga zapobiegać przesuwaniu się i powtórnemu opadaniu pyłu. Gdy warstwa pyłu uzyskuje się zwłaszcza na podłodze w hali produkcyjnej, należy stosować odkurzacze przemysłowe, gdyż narastająca warstwa pyłu wokół urządzeń stwarza duże zagrożenie. Co jeszcze niezwykle istotne, instalacja do odpylania nie powinna w żadnym wypadku gromadzić ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to sprawieniem iskry zaś w rezultacie pożarem.

Ponadto, powinien dbać o szczelności połączeń w budowie. Należy wiedzieć, że każde nieszczelności powodują dostawanie się pyłu na zewnątrz a co za tym chodzi zmniejszają skuteczność odpylania.