Ksiegowosc historia

Butla hrd istnieje wtedy specjalna butla, która wyposażona stanowi w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle mają w sobie środek gaśniczy, który jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na znacznie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we tło chronionego urządzenia.

Butle hrd kojarzone są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej aparatów w pozycji zagrożenia, na przypadek jeśli należy o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można zastosować jako obronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tu o środowiska, gdzie występują pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Stanowi ostatnie mało wszystka gałąź przemysłu. Należy pamiętać, że te dania muszą być poruszone w certyfikatach, a dokładnie chodzi o system tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W przypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Jednak w sukcesie bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle muszą istnieć zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden system nie mogą tworzyć zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w punkcie uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są niewątpliwie butle hrd o bardzo większej masie a w układzie z ostatnim wywoływane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle przeprowadzanie są proszkiem. Mieszanka tego proszku po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Powoduje to przez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może wyrządzić większe straty niż korzyści, na przypadek w punktach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie oczywiście są butle hrd. Istnieją również butle hrd wypełnione parą wodną. Zajmują one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna uznaje zbyt zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W całym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz sposobu izolowania wybuchu.